combinació

La Càtedra

La Càtedra de Turisme d’Interior i de Muntanya és una inicitativa conjunta entre el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida i la Universitat de Lleida.

Neix amb la voluntat de posar al servei de les administracions locals i territorials, de les empreses del sector turístic, de les organitzacions socials i de la ciutadania en general, informació quantitativa i qualitativa sobre el turisme que es produeix en les nostres contrades, des de Pla de Lleida al Pirineu Lleidatà i la Val d’Aran. També té per objectiu fomentar el talent, organitzar activitats de formació, promoure la comunicació i difusió de notícies turístiques, activitats, seminaris, cursos i premis relacionats amb el turisme a la demarcació de Lleida i potenciar la recerca en l’àmbit del turisme.