L'oferta d'allotjament turístic a la província de Lleida

Anàlisi quantitatiu i espacial 2022 (comparativa 2017 i 2022) - Flash Informatiu 3

Les diverses tipologies que conformen el sistema d’allotjament turístic són, en bona mesura, la clau de la indústria turística. Analitzar-les de forma quantitativa i, sobretot, analitzant la seva localització al llarg de la província de Lleida ens permet demostrar i reafirmar el domini aclaparador, en termes turístics, de les àrees de muntanya (Pirineu i Aran) enfront la resta de la província. Aquest fet no treu que, puntualment, tal i com es mostrarà als mapes següents, alguns municipis de la plana també disposin, en alguna tipologia d’establiment, d’una oferta rellevant; com pot ser el cas de Lleida ciutat.

La comparació de les dades de l’any 2017 amb les de l'any 2022 constaten i reforcen que el turisme s’ha convertit en un dels principals motors de l’economia en algunes àrees del territori. Aquesta periodització resulta especialment interessant, ja que permeten analitzar la situació dos anys abans de l’inici de la COVID i dos anys després.

Els allotjaments turístics desenvolupen una funció clau en molts pobles i municipis, sobretot del Pirineu i l’Aran, d’aquí l’interès per realitzar un informe que mostri no tant sols la realitat dels establiments d’allotjament sinó que també copsi l’evolució dels mateixos, amb l’objectiu essencial d’aportar informació quantitativa i espacial als diversos actors protagonistes del sector turístic i també al conjunt de la ciutadania.