Canvi climàtic, paisatge i turisme

Impactes i reptes a la demarcació de Lleida - 2023

congost
Congost de Mont-rebei. Font: aralleida.cat

El canvi climàtic, com un dels principals factors que transforma els ecosistemes a nivell global, afecta directament el turisme, una activitat sensible a les condicions climàtiques. Les projeccions indiquen que les variacions en temperatures i precipitacions provocaran canvis significatius a la disponibilitat de neu, el sistema hidrològic i les estacions, afectant tant l'activitat turística com les preferències dels turistes. 

En aquest sentit, la planificació del sector turístic al llarg de les properes dècades dependrà, en bona mesura, de l’evolució de les condicions climàtiques, les quals tindran impacte —directa i indirectament— sobre el desenvolupament turístic; ja sigui per les afectacions sobre la pròpia activitat, sobre els recursos turístics o com a conseqüència de les polítiques adoptades per a fer front als efectes del canvi climàtic.

La demarcació de Lleida gaudeix de multitud de recursos paisatgístics que, any rere any, apleguen milers de visitants que decideixen optar per un model de turisme que congrega activitats esportives, culturals, de natura o experiències gastronòmiques, arreu d’un territori amb una gran diversitat d’entorns, que van des del mosaic de paisatges de secà i regadiu de la Plana, passant per les cingleres del Prepirineu i fins a arribar a les valls i als pics més alts del Pirineu.

Al mateix temps, la complexitat d’aquest àmbit territorial genera ambients amb unes condicions climàtiques molt distingides, per la qual cosa és precís, a l’hora d’avaluar els efectes del canvi climàtic, analitzar de forma regionalitzada les diferents zones de la demarcació, així com comprendre l’heterogeneïtat d’activitats i atractius turístics. El present informe pretén il·lustrar quins són els principals impactes del canvi climàtic als quals es pot enfrontar l’activitat turística arreu de les terres lleidatanes, tenint en compte, essencialment, les afectacions d’aquesta crisi sobre el paisatge. Alhora, partint d’una anàlisi acotada a les diferents realitats territorials, busca donar eines per a l’articulació d’una resposta del sector turístic que, per una banda, el doti de major capacitat de resiliència i, per l’altra, contribueixi a reduir els impactes negatius derivats de la pròpia activitat.