Informe sobre el turisme rural a la demarcació de Lleida

Anàlisi i evolució de l’oferta i la demanda en els establiments de turisme rural, 2002 - 2022.

rural
Casa Baró, Taüll (la Vall de Boí, Alta Ribagorça). Font: aralleida.cat

El turisme rural a la demarcació de Lleida ha experimentat un creixement significatiu en els darrers 20 anys, encara que s'ha enfrontat a desafiaments i fluctuacions a la demanda a causa de diversos factors. Tot i la competència amb altres demarcacions catalanes, el turisme rural a la demarcació Lleida continua sent una opció atractiva i el seu dinamisme evidencia el potencial turístic de la província en aquest àmbit, especialment al Pirineu i l’Aran, on es concentra la major part de l'oferta.

El nou context turístic ha portat a una revaloració del turisme rural i de natura com a alternatives a les modalitats predominants del sector. La demarcació de Lleida, amb la seva oferta diversa de de patrimoni natural i cultural, turisme familiar i turisme actiu, es troba en una posició favorable per aprofitar aquestes oportunitats de desenvolupament turístic.

El turisme rural a la demarcació de Lleida té un alt potencial de desenvolupament, especialment en un context de recerca d'experiències turístiques menys massificades i més properes a la natura, però es important promoure la diversificació de l'oferta turística, millorar-ne la promoció i atraure turistes estrangers per enfortir encara més el sector del turisme rural al conjunt de la demarcació.

Aquest informe té per objectiu estudiar l’evolució de l’oferta i la demanda dels establiments de turisme rural a la demarcació de Lleida durant els últims 20 anys, des de l’any 2002 fins al 2022. En aquest estudi es fa palès el dinamisme del turisme rural a les Terres de Lleida, al Pirineu lleidatà i a l’Aran i mostra l’alt potencial turístic de la demarcació pel que fa a aquest tipus de turisme i allotjament. Així, hem passat de 306 cases rurals comptabilitzades l’any 2002 a les 685 de l’any 2022. Al mateix temps, les places disponibles passaven, al mateix període, de les 2.327 a les 5.057. L'allotjament rural ha evolucionat significativament en els darrers anys, tornant-se més divers i complex, i buscant constantment noves formes de col·laboració amb altres activitats turístiques. L’increment i evolució d’aquest tipus d’allotjament ha permès generar riquesa i ocupació a un gran nombre de pobles i viles de la demarcació als quals es present.